Busta porta parastinchi

Busta porta parastinchi
sacchetto-per-parastinchi